Nhớt Lạnh Xearus

Liên hệ

Việt bon hôm nay giới hiệu với khách hàng sản phẩm dầu nhờn XAERUS đươc sản xuất tại cơ sơ tiên tiến hiện đại nằm ở MIDLAND bang MICHIGAN Hoa KỲ .  Dầu nhờn XAERUS được tạo bởi các công nghệ tiên tiến nhất trong công nghiệp dầu nhớn trên thế giới , đặc biệt là sự kết hợp giữa tiến bộ trong quá trình sản xuất với kỹ thuật ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật đẳng cấp thế giới . Dầu nhờn XAERUS sử dụng bôi trơn cho máy nén lạnh và dầu nhờn máy nén khí Hydrocarbon và công nghiệp...

Việt bon hôm nay giới hiệu với khách hàng sản phẩm dầu nhờn XAERUS đươc sản xuất tại cơ sơ tiên tiến hiện đại nằm ở MIDLAND bang MICHIGAN Hoa KỲ .

 Dầu nhờn XAERUS được tạo bởi các công nghệ tiên tiến nhất trong công nghiệp dầu nhớn trên thế giới , đặc biệt là sự kết hợp giữa tiến bộ trong quá trình sản xuất với kỹ thuật ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật đẳng cấp thế giới .

Dầu nhờn XAERUS sử dụng bôi trơn cho máy nén lạnh và dầu nhờn máy nén khí Hydrocarbon và công nghiệp thưc phẩm.

Cty chúng tôi giới thiệu tới quý khách hàng một số dòng sản phẩm hiện có tại công ty:

STT

Sản Phẩm Xearus

Loại dầu gốc

Sản phẩm tương đương

Đơn vị tính

1

XR 212-32/5568/100

Gốc khoáng, dùng cho R22

Bitzer B5.2/G68/B100, Suniso 3G/4G/4.5G/5G

Thùng 18,9 lít

Phuy 208 lít

2

XR 208-68

Gốc khoáng, dùng cho NH3

Reflo 68A, Shell S2, CPI1009-68

Thùng 18,9 lít

Phuy 208 lít

3

XR 522-85

Tổng hợp POE dùng cho R22

Bitzer B 85 SH

Thùng 18,9 lít

Phuy 208 lít

4

XR 522-150

Bitzer B 150 SH

Thùng 18,9 lít

Phuy 208 lít

5

XR 522-320

Bitzer B 320 SH

Thùng 18,9 lít

Phuy 208 lít

6

XR 534-32/46/68

Tổng hợp POE dùng cho R134A, 404A,            407C , 410A

Bitzer BSE 32/55/65K, Emkarate 32H/46H/68H

Thùng 18,9 lít

Phuy 208 lít

7

XR 534-100

Bitzer BSE 85K,     Emkarate 100H

Thùng 18,9 lít

Phuy 208 lít

8

XR 534-120

Emkarate 100H

Thùng 18,9 lít

Phuy 208 lít

9

XR 534-170

Emkarate 170H

Thùng 18,9 lít

Phuy 208 lít

10

XR 534-220

Emkarate 220H

Thùng 18,9 lít

Phuy 208 lít

 

Sản phẩm liên quan

Nhớt Lạnh Xearus

Liên hệ